Stimulerande mentorskap - den bästa vägen till framgång
Varje framgångsrik verksamhet vilar på ledarens enskilda insatser.
Varje person i ledande position behöver någon att tala med om sitt
arbete, sina val och sina motgångar. En mentor som stimulerar rätt är en oundviklig framgångsfaktor. Alldeles för ofta ebbar mentorprogram ut efter några samtal eller några månader. Mentor International utbildar mentorer så att samtalen följer en struktur och ges ett strukturerat innehåll i avsikt att leda mot ett tydligt resultat.
Mie Jernbeck och Thomas Berggren är namnen bakom Mentor International. De  har sedan starten utbildat mentorer i avsikt att erbjuda adepterna effektiva samtal som leder dem till ny självinsikt och fördjupa deras syn på och kunskap om sin verksamhet.
- Vår erfarenhet är att mentorsamtal ofta ebbar ut i intet sedan mötet efter några gånger ställts in, säger Mie Jernbeck.
Med ett strukturerat innehåll för samtalen blir det möjligt att vidmakthålla mentoruppdraget, avsluta med ett resultat och på så vis maximera adeptens egen ledar- och utvecklingsmöjlighet.
Mie Jernbeck har en bakgrund som journalist och arbetade under många år som chef på Sveriges Radio.Thomas Berggren är jurist, och har mångårig erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen.
 
Mentor Internationals verksamhet  bedrivs genom utbildningar, rekryteringar och förmedlingar av mentorer. Det finns inga begränsningar när det gäller  branscher, varken i privat eller offentlig verksamhet, och Mentor International anlitas av både små och stora företag. Eftersom önskemålen varierar behövs det mentorer med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. I utbildningen ingår både teoretisk undervisning och praktisk träning. Mentor Internationals mentorer är väl renommerade, framgångsrika  och forfarande aktiva i yrkeslivet.
- En bra mentor måste ha förmåga att lyssna, ställa frågor och föra samtalet framåt och alltid utgå från adepten. Det är adepten som bestämmer takten och ramarna. Mentorn ger stödet och öppnar de gränsöverskridande frågeställningarna, understryker de.
 
I framtiden tror både Mie och Thomas att många fler kommer att utbilda sina mentorer, oavsett om det är i interna  eller i externa mentorprogram.  Personer som har gedigen ledarerfarenhet är alltid välkomna. Har de dessutom intresse av att dela med sig av erfarenheterna utifrån adeptens önskemål kommer också tillgången på goda mentorer att öka. Något som bara kan gagna tillväxten i svenskt näringsliv. Är du en person som är uppriktigt intresserad av att medverka till att utveckla andra och är beredd  att utgå från adeptens förutsättningar och förmåga? Ja, då har du alla möjligheter att bli en bra mentor med hjälp av Mentor International.

Mentor International / MIE Diem AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-122520
Fax: 040-302666


Email:
info@miediem.se

Hemsida:
www.miediem.se

Adress:
Mentor International / MIE Diem AB
Box 4228
20313 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN